Ålder och hörsel

En av de vanliga effekterna med att åldras är att hörseln försämras. Detta är något helt naturligt men olika personer drabbas fortfarande i olika utsträckning.

Högfrekventa ljud är något många människor förlorar förmågan att höra med åldern. Men detta är inte bara något som sker i väldigt högålder utan något som förändras gradvis genom majoriteten av livet. Det finns till exempel ljud som ungdomar kan höra men inte kan uppfattas av personer ens i 20-årsåldern och uppåt. Ett företag i England kallat Compound Security Systems utvecklade till och med ett litet system som spelade upp detta ljud för att hålla ungdomar borta från vissa platser.

En annan anledning till hörselnedsättningar är dock vad man kallar för bullerrelaterad hörselnedsättning. Varje gång man utsätter sig för skadliga nivåer av buller riskerar man faktiskt att få permanenta hörselskador. Detta kan även bli faller för relativt låga volymer om man utsätts för dem dagligen och under lång tid åt gången.

Man ska inte tro att ljud inte är skadligt så länge det inte gör ont på något sätt. Ju starkare ett ljud är desto kortare tid behöver man utsättas för det för att det ska kunna göra permanenta skador på hörseln.

Eftersom dessa skador kan ske ganska gradvis är det svårt att riktigt bilda en korrekt uppfattning om sin egen hörsel och vad som är normalt. Misstänker man att man kan ha en hörselskada eller bara vill utesluta det kan man vända sig till en sajt som Eartech där det finns gott om bra information och man kan även boka tid för ett riktigt hörseltest.

Då hörselnedsättningar orsakar mer eller mindre tydliga symptom kan det vara något man emellanåt vill vara uppmärksam på:

  • andra människor börjar tala otydligt eller svagt.
  • de runtikring en tycker man har hög nivå på tv:n eller liknande.
  • märka skillnad när man talar i telefon beroende på vilket öra man lyssnar med.
  • det känns som det slår lock för örat.
  • svårt att urskilja individer när flera talar samtidigt.