Mindfullness

Dagens vardag kan vara mycket påfrestande och det är idag lätt att bränna ut sig. Utbrändhet är en vanlig folkhälsosjukdom som det gäller att förhindra i största möjliga mån. Boven bakom utbrändheten är oftast stress av olika former. Då finns Mindfullness, ett verktyg att använda för att lära sig leva i nuet och lära känna sig själv.

Midfullness

Det kan finnas olika besvärligheter som kan uppstå ur stress. Man söker nämligen avkoppling i vardagen och börjar exempelvis ägna sig åt alldeles för osunda saker. Alkohol och spel är två vanliga exempel. Man tror man kan bota ängslan, stress, melankoli och liknande påfrestande känslor med alkohol. Men den här formen av hantering av uppstådda jobbiga situationer tillhör de extrema utfallen. Det finns ju mängder av känslor som kan infinna sig i livet som kan uppstå p.g.a. relationsproblem, arbete m.m. Men somliga väljer att för den saken skull inte att ägna sig åt olika missbruk. Det gäller att hitta lugnet i sig själv istället – något som behärskning av sinnesnärvaro ger ökade chanser till. När lugnet ökar så minskar stressen som en naturlig följd.

Mindfulness har sitt ursprung i den buddistiska läran och syftar till att få människan att hantera stress bättre. Att bli friare i sig själv kan ge många fördelar på det personliga planet. Det påstås att man genom mindfulness ska kunna agera på sådant som händer i tankar, känslor och i kroppen. Den övergripande strävan med mindfulness är att finna lycka och minska lidande. Den som ägnar sig åt mindfulness ska kunna påverka sin hälsa avsevärt – på fler olika plan. Att vara i nuet och lära känna sig själv är det allra viktigaste.

Fokus på sinnelag och rätt tänkande genom meditation är hur mindfulness konkret går till. Det bästa är att hitta en stilla stund varje dag. Den som vill ha hjälp på traven och få tips på bra övningar bör kontakta en instruktör. Det finns dessutom många bra övningar att finna på nätet.