Sömn och hälsa

sömn_316139723

Alla har haft nätter då de inte fått tillräckligt med sömn och det har sedan påverkat hela dagen efter. Sömn är en livsviktig del av våra liv och tar upp en tredjedel av det. Det finns mycket vi vet om sömn, men säkert lika mycket om inte mer vi inte vet. Det är dock ingen tvivel om att sömn är viktig för vår hälsa.

Till att börja med är det tydligt att sömn är viktigt för hjärnan, och speciellt vår hjärnas plasticitet. Lite sömn leder till svårighet att bearbeta alla intryck vi tar in under en dag och vi får svårare att minnas dessa i framtiden. Forskare tror också att sömn kan ha en positiv inverkan på hjärncellers förmåga att göra sig av med restprodukter, en process som verkar vara mindre effektiv då vi är vaken.

Positionen vi sover i kan också vara betydelsefull. Många har säker en favoritposition, men det är inte nödvändigtvis den bästa för oss. Detta beskriv med hjälp an en bild där flera olika punkter belyses och vad man kan göra för att lindra vissa problem.

Som tur är kan kroppen ofta kompensera för en dålig sömn natten innan genom att ta igen lite av detta den följande natten. Men om man har kontinuerliga sömnproblem blir det svårare och svårare för kroppen att kompensera för denna brist av sömn. Stress är en väldigt vanlig bov i detta spel och den kan inte bara göra det svårare att somna utan även försämra kvaliteten av ens sömn när man väl lyckas somna.

Även om vi är evolutionärt byggd för att vakna och gå och lägga oss med solen är det ju inte alltid möjligt, speciellt inte för oss på nordligare breddgrader. Vad man dock kan göra för att sova bättre är att försöka vara regelbunden. Går man och lägger sig och kliver upp samma tid på dygnet varje dag är det till stor hjälp. Det måste så klart inte vara på minuten, men kan ofta gå plus eller minus en timme och man behöver vara i tid för något utan att lida några problem av det.